Samsung Galaxy S23 Series (6 sản phẩm)

Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB

Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB 27.690.000 vnđ 36.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB 22.690.000 vnđ 31.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S23 Plus 512GB

Samsung Galaxy S23 Plus 512GB 23.990.000 vnđ 29.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S23 Plus 256GB

Samsung Galaxy S23 Plus 256GB 18.790.000 vnđ 26.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S23 5G 256GB

Samsung Galaxy S23 5G 256GB 19.690.000 vnđ 24.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S23 5G 128GB

Samsung Galaxy S23 5G 128GB 15.990.000 vnđ 21.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S23 Series - Chính Hãng

Lọc sản phẩm theo

khoảng giá

hệ điều hành

Tin Tức về Samsung Galaxy S23 Series

Hồng Yến Channel

Xem tất cả