HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 10/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 10/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ THÁNG 10/2017 NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬTNHÂN VIÊN PG THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI HTC - NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE 

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2016

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2016

HỒNG YẾN MOBILE Tuyển dụng nhiều vị trí  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG THÁNG 01/2016!


TUYỂN DỤNG

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 10/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ THÁNG 10/2017 NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬTNHÂN VIÊN PG THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI HTC - NHÂN VIÊN…

HỒNG YẾN MOBILE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 09/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ CHO THÁNG 09/2017NHÂN VIÊN PG THƯƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI HTC - NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN HỖ…

HỒNG YẾN MOBILE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2017HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:1. NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG2. NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 3. NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

HỒNG YẾN MOBILE THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 06/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU:NHÂN VIÊN PG ĐIỆN THOẠI HTC - NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE - NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ HẤP DẪN THÁNG 03/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ HẤP DẪN THÁNG 03/20171. Nhân Viên Bán Hàng2. Nhân Viên Thị Trường3. Nhân Viên Marketing Online4. Nhân Viên Lái Xe 

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2017

HỒNG YẾN MOBILE TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2017