Samsung Galaxy S24 Series (7 sản phẩm)

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 1TB

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 1TB 36.990.000 vnđ 44.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512GB

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 512GB 37.490.000 vnđ

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB 28.590.000 vnđ 34.490.000 vnđ

Samsung Galaxy S24+ 5G 512GB

Samsung Galaxy S24+ 5G 512GB 30.490.000 vnđ

Samsung Galaxy S24+ 5G 256GB

Samsung Galaxy S24+ 5G 256GB 26.990.000 vnđ

Samsung Galaxy S24 5G 512GB

Samsung Galaxy S24 5G 512GB 26.490.000 vnđ

Samsung Galaxy S24 5G 256GB

Samsung Galaxy S24 5G 256GB 22.990.000 vnđ

Lọc sản phẩm theo

khoảng giá

hệ điều hành

Tin Tức về Samsung Galaxy S24 Series

Hồng Yến Channel

Xem tất cả