QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ TẠI HỒNG YẾN MOBILE

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ TẠI HỒNG YẾN MOBILE

QUY ĐỊNH ĐỔI - TRẢ MÁY Loại Sản Phẩm Tình trạng sản phẩm Thời gian đổi, trả Phí đổi máy Phí trả máy Điện thoại, máy tính bảng (không áp dụng cho sản phẩm aple) Sản phẩm bị lỗi phần cứng (do nhà sản xuất) 15 ngày đầu Đổi miễn…


QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ

QUY ĐỊNH ĐỔI TRẢ TẠI HỒNG YẾN MOBILE

QUY ĐỊNH ĐỔI - TRẢ MÁY Loại Sản Phẩm Tình trạng sản phẩm Thời gian đổi, trả Phí đổi máy Phí trả máy Điện thoại, máy tính bảng (không áp…